• Úvod
  • Workshopy
  • Vedomý manažér

Vedomý manažér

Dátum a miesto:
s firmami a organizáciami dohodou

Rozmanitosť a náročnosť činností, úloh a rolí kladie na osobnosť manažéra vysoké nároky. Od manažéra sa očakáva, že bude efektívne využívať svoje vedomosti, schopnosti a manažérske zručnosti. Od vedomého manažéra sa očakáva viac. Vedomý manažér je silná a charizmatická osobnosť so správne nastavenými osobnými hodnotami. Svojich ľudí vedie v zmysle firemných hodnôt, firemnej vízie a misie.Vedomý manažér pracuje na tvorení svojej najlepšej verzie, pracuje na svojej identite manažéra. Vedomý manažér je prínosom pre ľudí.
Každý manažér je však iný a u každého sa nadobudnuté vedomosti a praktické skúsenosti prejavujú inak.

Ako som na tom s manažérskymi zručnosťami práve ja?
Ako ešte lepšie využijem svoje silné stránky?
Aké hodnoty mi umožňuje žiť moja práca?
Akým človekom ako manažér som?
Čím som prínosom pre ľudí?

nájdite odpovede na tieto a aj svoje vlastné otázky na workshope:

Vedomý manažér prítomného okamihu 

Počas workshopu na vás čaká intenzívna a zaujímavá práca predovšetkým s vašimi vlastnými myšlienkami. Ako manažér ste jedinečný a v sebe máte ukryté tie najlepšie riešenia práve pre vás. Pracujeme koučovacím štýlom v skupine max. 10 osôb. Kladiem vám otázky tak, aby som podporila vaše hlbšie premýšľanie a uvedomenie toho, ako to máte v práci manažéra práve vy, čo chcete inak, čo a kedy pre to viete urobiť.

Prevediem vás základnými manažérskymi zručnosťami a sami si:

zadefinujete svoje slabé a silné stránky práci manažéra
rozhodnete sa, čo chcete inak, čo a kedy preto viete urobiť

nájdete riešenia

ako pracovať efektívnejšie v radosti a ľahkosti

Spoločne sa prejdeme ôsmymi základnými zručnosťami manažéra:

     1. Líderstvo a správny postoj
     2. Organizácia a koordinácia
     3. Analyzovanie a hodnotenie
     4. Vyjednávanie a rozhodovanie
     5. Plánovanie, realizácia a kontrola
     6. Vedenie ľudí a tímov
     7. Verbálna a neverbálna komunikácia
     8. Rovnováha práce a osobného života

Naučíme, ako sa cez koučing pozrieť na každú ďalšiu oblasť vašej činnosti, ktorá je typická možno práve pre vás.

Naučím vás dve základné koučovacie techniky, ktoré vám v tom budú nápomocné. Nápomocné vám však budú aj vo vašom každodennom živote.

Pozrieme sa na to, aké hodnoty vám prináša do života práca predajcu 
a čo je pre vás skutočne dôležité, 
akým predajcom chcete byť, 
kam chcete patriť a aký vyšší zmysel má vaša práca.
 


Keď pochopíme, akým človekom, s akými hodnotami sme, aký prínos a vyšší zmysel má naša práca, 
vytvárame si kód vlastnej úspešnej budúcnosti.

Na cestu k vedomému predajcovi prítomného okamihu
nastúpite vďaka vášmu uvedomeniu, rozhodnutiu konať
a vďaka vlastnej vnútornej motivácií.

Workshop je určený pre manažérov ovládajúcich základné manažérske zručnosti s praxou v manažmente minimálne 1 rok.

V pár slovách si dovolím porozprávať vám svoj príbeh:

10 rokov som pracovala ako sekretárka. Nemám manažérske ani ekonomické vzdelanie, som vyštudovanou mlynárkou. Nikdy som neabsolvovala žiadne kurzy z oblasti predaja a manažmentu. Napriek tomu som 10 rokov úspešne pôsobila ako obchodná a marketingová riaditeľka v zahraničnej nadnárodnej spoločnosti. Vďaka čomu sa mi darilo? Vďaka vnútornej sile, ktorou som sa nechala viesť.

Chcete vo svojej práci dosiahnuť viac aj vy?
Chcete pritom dosiahnuť vytúžený FLOW?

Odomknite svoju vnútornú silu

na inšpiratívno - transformačnom workshope:

Intuícia v živote

 

Dátum: dohodou

Miesto: Bratislava, Školiace centrum vzdelávacej agentúry Educia, Osadná 15
alebo dohodou

Čas:
9:00 - 16:00 Vedomý manažér   
9:00 - 16:00 Intuícia v živote    

Cena:
150€/hod./tím - Vedomý manažér
90€/os./deň - Intuícia v živote
alebo dohodou.
V cene je zahrnutá práca lektora, študijné materiály a občerstvenie - voda, káva, čaj, ovocie.

 

Prihláška na workshop

Prostredníctvom formulára nižšie sa môžete prihlásiť na vybraný workshop.
Ohľadom ďalších informácií Vás budem kontaktovať.

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.