O koučingu

Koučing je užitočný tvorivý rozhovor. Vychádza z toho, že každý človek:          
     * je jedinečný
     * má v sebe tie najlepšie odpovede na riešenie svojich životných situácií
     * je tvorcom svojho života a vie zaň prebrať plnú zodpovednosť

V koučingu je
každá odpoveď dobrá.

Kouč
nehodnotí,
neposudzuje,
neodsudzuje,
neradí.
Kouč je vašim
sprievodcom a partnerom.

Koučing umožňuje dostať sa za obmedzenia našich slov, pomáha nám uvidieť iný obraz a inú cestu. Otázky kouča podporujú hlbšie premýšľanie. Kouč nás sprevádza našimi vlastnými úvahami, pracuje s našimi myšlienkami, predstavami a pocitmi, ale rovnako aj s prejavmi nášho tela. Počas koučovacieho rozhovoru nastáva pochopenie súvislostí a zmysluplnosti nášho konania. Nastáva hlbšie pochopenie toho, čo chceme a na čom nám záleží, či uvedomenie si toho, čo naopak nechceme vôbec. Zvykneme tomu hovoriť "AHA" efekt. Keď sa niekde rozsvieti a... 
Riešenie situácií, či už je to cesta k cieľu, cesta nášho osobného rozvoja, zmena nežiadúceho správania, či riešenie najrôznejších životných situácií nachádzame v sebe. Vďaka svojim vlastným myšlienkam, uvedomeniu a rozhodnutiu konať. A to je na koučingu fascinujúce.

 

Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok.
Dôležité je neprestať klásť si otázky.

Albert Einstein

 

Pre koho je koučing vhodný?

Koučing je vhodný pre všetkých, ktorí chcú robiť veci inak, alebo chcú robiť iné veci. Často vedia, čo chcú, ale na ceste k cieľu im stoja určité prekážky, či vlastná pohodlnosť. Áno, vyjsť za zónu svojho komfortu a prevziať zodpovednosť za svoje konanie do vlastných rúk býva niekedy bolestivé. A obyčajne, čím bolestivejšie, tým nás to v živote viac posunie.

Koučing je však vhodný aj pre tých, ktorí často nevedia pomenovať, čo presne chcú, len akýsi vnútorný hlas im hovorí, že treba niečo zmeniť. Neraz prichádza klient s témou jednou a v samotnom procese sa ukáže ako naliehavejšia na riešenie téma iná. Jeho JA mu totižto vždy ukáže, čo je pre neho v daný moment a v danej situácií najdôležitejšie. A to je ďalšia z jedinečností koučingu.

Koučing je pre všetkých, ktorí chcú rozvinúť svoj skutočný potenciál, nájsť svoju vnútornú motiváciu a rozvíjať dary a talenty, ktoré im boli dané do vienka. 

Koučing je pre všetkých, ktorí sú odhodlaní na sebe pracovať a prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk.

Koučing je pre všetkých, ktorí chcú žiť krásny a plnohodnotný  život.
 

Akému koučingu sa venujem?

Venujem sa transformačnému koučingu zameranému na riešenie. Počas koučovacieho rozhovoru som nastavená na tvorivú energiu srdca a nechávam sa viesť intuíciou. Verím, že ma vedie tým správnym smerom. Verím, že klient má tie najlepšie riešenia pre seba ukryté v sebe. A samozrejme verím, že mám všetko potrebné k tomu, aby som bola svojim klientom užitočná, aby som bola pre nich prínosom.
A prečo zameranie na riešenie? Pretože nielen cieľ, ale aj cesta k nemu je dôležitá. Žiť tak, aby život mal zmysel, aj keby sa cieľ nepodarilo dosiahnuť. Žiť tu a teraz spolu s krásnymi víziami do budúcnosti. Prežívať spokojnosť a šťastie na každodennej ceste k nášmu cieľu.

Dôvera je základom koučovacieho vzťahu.

Dôvera je kľúčovou hodnotou kvalitného koučovacieho vzťahu. V koučovacom vzťahu je dôležitá nielen dôvera klienta v kouča, ale aj dôvera kouča v klienta, v jeho celistvosť, v jeho schopnosť nájsť pre seba tie najlepšie riešenia. Koučovacie rozhovory sú prísne dôverné, všetky poznámky, zaznamenané počas stretnutia odovzdávam klientovi. V atmosfére úplnej dôvery sa vytvára medzi koučom a klientom partnerský, niekedy až priateľský vzťah, ktorý je klientovi podporou na jeho ceste.
 

Kto je kouč?

Kouč je expertom na odhaľovanie potenciálu jednotlivcov a na kladenie otázok.
Je sprievodcom klienta v jeho vlastných úvahách a v hľadaní jeho vlastných riešení.


Profesionálny kouč spĺňa nasledovné predpoklady:

1. Odborné vzdelanie v oblasti koučingu
2. Certifikácia u profesijného združenia koučov
3. Koučovská prax
4. Priebežný odborný a osobnostný rozvoj

O mojom odbornom vzdelaní v oblasti koučingu, certifikácii Medzinárodnou federáciou koučov, ako aj ďalšom odbornom a osobnostnom rozvoji si môžete prečítať v časti O MNE.

Kde prebiehajú stretnutia?

Koučovacie stretnutia prebiehajú podľa dohody

  • v mojej kancelárií na Kalvárii 3 v Nitre
  • v priestoroch klienta, v čajovni, kaviarni
  • v prírode
  • cez skype, či telefón
     

Koľko trvá stretnutie a koľko stretnutí je potrebných?

Najčastejšie trvá jedno stretnutie 1 - 1,5 hodiny. V začiatku koučovacieho vzťahu je dobré stretnúť sa s odstupom 2 týždňov, frekvencia ďalších stretnutí je obyčajne 1x za mesiac. Je veľmi individuálne, koľko stretnutí je potrebných, no najčastejšie trvá koučovací vzťah pol roka. Sú však klienti, ktorých doslova "naštartuje" už prvé stretnutie s koučom. A sú klienti, ktorí si prítomnosť kouča vo svojom živote vychutnávajú dlhodobo. Kouč sa im stáva podporou, partnerom a často aj priateľom.
 


Viac informácií o koučingu nájdete na:

alebo vám viac informácií s radosťou poskytnem telefonicky, emailom, alebo osobne.

Kontaktný formulár

Zanechajte mi prosím Vaše kontaktné údaje a ja Vás budem ohľadom ďalších informácií kontaktovať.

O aký koučing máte záujem:

Ako člen ICF a SAKo sa vo svojej práci riadim kľúčovými kompetenciami kouča a etickým kódexom ICF.

 

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.