• Úvod
  • Blog
  • O koučingu a intuícii, časť prvá

O koučingu a intuícii, časť prvá

S pojmom koučing sa v dnešnej dobe stretávame čoraz častejšie. Mnohí z vás si ho už iste vyskúšali na vlastnej koži, a mnohí si, verím, že s radosťou a záujmom, prečítate nasledujúcich pár riadkov, aby ste sa dozvedeli, čo sa pod týmto pojmom vlastne skrýva. Tak som to pred pár rokmi robila aj ja...

časopis Nový Fénix Pre novú profesiu som sa rozhodla rok pred svojou päťdesiatkou. V deň narodením som si otvorila živnosť a začala pracovať ako kouč. Musím sa priznať, že to chcelo poriadne si siahnuť za zónu svojho komfortu. Dnes by som však nemenila. Koučing ma neskutočne nadchol, verím v jeho silu, a preto idem týmto smerom.

Guráž do práce kouča mi dáva, okrem iného, aj jedna z jedenástich kompetencií koučov - pravidiel, podľa ktorých koučujeme. Hovorí o zohľadňovaní intuície v práci kouča, o nasledovaní cítenia, či o "nevedomosti" kouča. A tu som sa našla. Kým sa však pustíme do tejto témy, rada by som vám povedala pár slov o tom, čo koučing je, čo koučingom nie je a pre koho je vlastne koučing ako nástroj osobnostného rastu vhodný.

Koučing je určený pre všetkých, ktorí chcú robiť veci inak, alebo chcú robiť iné veci. Často vedia, čo chcú, ale na ceste k cieľu im stoja určité prekážky, či vlastná pohodlnosť. Áno, vyjsť za zónu svojej istoty a prevziať zodpovednosť za svoje konanie do vlastných rúk býva niekedy bolestivé. A obyčajne, čím bolestivejšie, tým nás to v živote viac posunie. Koučing je však vhodný aj pre tých, ktorí často nevedia pomenovať, čo presne chcú, len akýsi vnútorný hlas im hovorí, že treba niečo zmeniť. Ich JA im však vždy ukáže, čo je pre nich v daný moment a v danej situácií najdôležitejšie. Koučing je pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať dary a talenty, ktoré im boli dané do vienka, pre všetkých, ktorí chcú naplno rozvinúť svoj potenciál a prebudiť svoju vnútornú motiváciu. Pre všetkých, ktorí hľadajú tie správne hodnoty, pre ktoré stojí za to žiť krásny a spokojný život.

Koučing je tvorivým procesom, v ktorom vám kouč kladie otázky tak, aby podporili vaše hlbšie premýšľanie. Kouč vás sprevádza vašimi vlastnými úvahami, pracuje s vašimi myšlienkami, predstavami a pocitmi, ale rovnako aj s prejavmi vášho tela. Počas koučovacieho rozhovoru nastáva hlbšie uvedomenie toho, čo chcete a na čom vám záleží, ako aj pochopenie súvislostí a zmysluplnosti vášho konania. Zvykneme tomu hovoriť "AHA" efekt. Keď sa "niekde" rozsvieti a... Riešenie situácií, či už je to cesta k cieľu, cesta vášho osobného rozvoja, zmena nežiadúceho správania, či riešenie konfliktných situácií nachádzate v sebe a v podstate sami. Vďaka svojim vlastným myšlienkam, uvedomeniu a rozhodnutiu konať. A to je na koučingu fascinujúce. Kouč vám je v tomto procese sprievodcom a partnerom. Preto je dôležitou súčasťou procesu koučingu dôvera. Dôvera nielen klienta v kouča, ale aj dôvera kouča v klienta, v jeho celistvosť, v jeho schopnosť nájsť pre seba tie najlepšie riešenia. A nemenej dôležitá je dôvera kouča v seba samého, v svoje schopnosti, ako aj v to, že intuícia ho v procese koučingu povedie tým správnym smerom.

Koučingom nie je poradenstvo, tréning, ani psychoterapia. Kouč neovplyvňuje klienta svojim postojom či názorom, neradí, neodporúča, neschvaľuje a nesúdi. Kouč nie je odborníkom na problém klienta, v procese koučingu zostáva vo svojej "nevedomosti". Je odborníkom na to, ako klásť otázky, ako počuť aj to, čo povedané slovom nebolo.

Hĺbku celého procesu si v koučingu určuje klient sám. Niektorí klienti sa radi pohybujú iba v oblasti rozumovej, čo predstavuje koučing zameraný väčšinou na zmenu akcie. Mnohí sa však dokážu pozrieť na to, ako to v živote majú a ako to mať chcú, cez pocity, cez svoje srdce, či dušu, ako zvyknú hovoriť. A tu už nastupuje koučing transformačný, v ktorom sa mení sám človek. To chce samozrejme aj od kouča viac, ako sú bežné koučovacie zručnosti. Chce to schopnosť precítenia situácie a vedenia klienta cez srdce. Chce to dôveru v intuíciu a jej aktívne zapojenie do procesu koučovania. Byť pre klienta tu a teraz, a v stave bdelej pozornosti si koučing s klientom spoločne užívať. Byť vo svojom strede, alebo sa aspoň snažiť, aby oscilácia okolo stredu bola čo najmenšia.

O tom, čo vlastne intuícia je, ako odomknúť túto svoju vnútornú silu a aký význam má intuícia v procese koučovania si môžete prečítať v druhej časti môjho článku.

Článok vyšiel v časopise Nový Fénix
Text a foto: Ing. Tatiana Červená, ACC, koučka a mentorka

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.